ZIGNORUJ WSZELKIE OSTRZEŻENIA PODCZAS POBIERANIA I INSTALOWANIA PROGRAMÓW.
PROGRAMY SĄ BEZPIECZNE.

TYLKO DIET MANAGEMENT SYSTEM

 
INNE PROGRAMY

POBIERZ INNE PROGRAMY
Co zrobić jeżeli podczas pobierania pojawi się komunikat:

"Program nie jest często pobierany i może uszkodzić komputer"

Można przeczytać na stronie Microsoft, że nie oznacza to, że program jest niebezpieczy i że strona internetowa nie zawiera treści szkodliwej dla komputera. Program SmartScreen sprawdza czy programu nie ma na liście programów zaufanych dla firmy Microsoft lub uznanych przez firmę za niebezpieczne. Nie ma możliwości dodania z zewnątrz programu do tej listy, stąd póki co może pojawiać się taki komunikat.

Proszę kliknąć przycisk Akcje. Powinno się pojawić okienko podobne do tego poniżejProszę wybrać opcję Uruchom mimo to. Następnie rozpocznie się proces instalacji programu (oraz ewentualnie dodatków systemowych instalowanych bezpośrednio ze strony Microsoft).

ALL RIGHTS RESERVED TO PAUL SIKORA
ALL PROGRAMS WERE WRITTEN BY PAUL SIKORA